Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”

Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgoszczy oraz Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy organizują „Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”, który odbędzie się 10 września 2018r w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Spotkanie rozpocznie się mszą świętą o godz. 9.00 w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.30 w Urzędzie Wojewódzkim, ul. Jagiellońska 3 w Bydgoszczy. Zaproszonych gości oraz uczestników konferencji powita gospodarz miejsca, wojewoda – Mikołaj Bogdanowicz. Słowo wstępne wygłosi ks. biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wśród prelegentów wystąpią: dr hab. Krzysztof Wojcieszek – prof. Pedagogium „Narodowy Program Trzeźwości”, mgr Jolanta Terlikowska – kierownik działu ds. rodziny i młodzieży PARPA oraz ks. dr hab. Piotr Kulbacki – prof. KUL

Kongres „Ku Trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 21 – 23 września 2017r pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich środowisk starających się walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracją jest ogłoszony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z doświadczenia bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i innych uzależnień próbujemy zjednoczyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym Województwie.

Chcemy uwrażliwić wójtów i samorządowców na problem statystycznego wzrostu spożycia alkoholu oraz pokazać sposoby zapobiegania temu zjawisku, powiedział Marek Piątkowski – organizator.

Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2018 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem jest uświadomienie problemu społecznego związanego z nadużywaniem środków psychoaktywnych, głównie alkoholu oraz redukcję przejawów patologii społecznych z tym związanych.