Dyrektor Mechanika nr 1 podpisuje porozumienie o współpracy z Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie

Dziś w Warszawie 3 dyrektorów szkol ponadgimnazjalnych w tym Ewa Ankiewicz-Jasińska dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy podpisało trójstronne porozumienie o współpracy z Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Wiceprezesem LOT AMS.

Podpisanie umowy było częścią konferencji prasowej zwołanej z okazji inauguracji programu rządowego Kadry dla przemysłu. W konferencji uczestniczył Marek Suski – Sekretarz Stanu, Dyrektor Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz Maciej Małecki – Przewodniczący Komisji da. Energii i Skarbu Państwa. To nowa karta w historii Technikum Mechanicznego nr 1, która otworzy szkołę na możliwość organizacji ciekawych staży, szkoleń i uzyskiwanie przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy ważnych kompetencji na rynku pracy.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 to szkoła z tradycjami, która kształci w poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik mechanik lotniczy
  • technik awionik
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • technik transportu kolejowego
  • technik informatyk

Zapraszamy na drzwi otwarte Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy.