Włącz się na pracę, w branży IT! Bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej.

Ruszył nowy nabór do projektu aktywizacji zawodowej WORK-ON 30+. Jest to szansa na zmianę profilu zawodowego na opłacalny i dołączenie do rosnącej w naszym mieście branży IT. Jeśli obecnie nie pracujesz lub nie wiążesz przyszłości z obecnym wykształceniem – warto pomyśleć o zmianie i skorzystać z bezpłatnych szkoleń.

Po sukcesie poprzednich edycji zostały przyznane dodatkowe środki na kontynuację projektu szkoleń z branży IT. W tym naborze poszukiwane są 24 osoby, które będą chciały zostać Webdeveloperami, Administratorami sieci cisco CCNA, a w klolejnej planowanej edycji także Menedżerami sprzedaży usług IT. Rosnące zapotrzebowanie na wszystkie trzy zawody potwierdzają zarówno badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w Barometrze Zawodów wskazuje je jako deficytowe w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim, jak i badania własne Ośrodka Szkoleniowo-Wdrożeniowego (organizatora projektu).

                                          

Jakie korzyści?

Dołączenie do projektu wiąże się z wieloma korzyściami, w tym finansowymi. Organizatorzy zaplanowali (w kolejności chronologicznej): warsztaty aktywizacyjne, specjalistyczny kurs IT (180 h), kurs biznesowego angielskiego (108 h) i 3 miesiące stażu. Na każdym etapie uczestnicy zarabiają w ramach stypendiów (50 zł za dzień szkoleń i około 1000 zł za miesiąc stażu). Tak, wypłacane są stypendia motywacyjne za frekwencje na zajęciach.

– „Wysokość wynagrodzenia na stażu nieznacznie przewyższa kwoty wypłacane przez Urzędy Pracy, natomiast o wiele większa wartością jest możliwość „zaczepienia się” na stanowisku, w którym nie mamy doświadczenia.” – tłumaczy Robert Szarata, konsultant edukacyjny w projekcie i dodaje – „Odpowiednio przepracowany staż w 70% owocują umową o pracę”.

Dla kogo?

Do projektu mogą dołączyć osoby w wieku powyżej 30 lat, które nie pracują i nie uczą się w trybie dziennym (mogą być studenci zaoczni). Do  20 lutego 2018 roku będą zbierane formularze zgłoszeniowe, a następnie odbędą się testy wstępne, m.in., test podstawowej wiedzy informatycznej i test określający poziom z języka angielskiego. Nie jest wymagany adres zameldowania na terenie Bydgoszczy, wystarczy gotowość do uczęszczania na stacjonarne zajęcia 3-4 dni w tygodniu. Szczegółowe informacje w dziale rekrutacja na stronie organizatora – http://work-on.pl/index.php/rekrutacja

Czy warto?

Jak każde przygotowanie zawodowe, zdobycie odpowiednich kompetencji do pracy w branży IT wymaga czasu. Część szkoleniowa trwa 3 miesiące, następnie staże kolejne 3 miesiące. Jest to jednak inwestycja opłacalna, a jej skuteczność potwierdzają obecni uczestnicy, którzy są na stażach w takich firmach jak: Atos, T-KOMP, Syneo.pl, Social Room, Websoul, NetworkWay, Remedia, Iqor It Services, agencja SITAB, E-pulpit.pl, Redseo, 052B, SpaceWay, Optize, Trakido  i inne. Pracodawcy w większości deklarują chęć zatrudnienia po odbyciu stażu. Organizatorzy założyli minimalną skuteczność zatrudnieniowa na poziomie 50 procent,  jednak poprzednie edycje pokazały, że 70% absolwentów projektu otrzymuje umowy o pracę.                        

Gdzie się zgłosić?  

Link: http://work-on.pl/index.php/rekrutacja

www.facebook.com/workonacademy

Aby przystąpić do projektu należy dostarczyć CV oraz formularz zgłoszeniowy do:

Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy, Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz, pok. 10, tel. 509 767 199, projekt@osw.bydgoszcz.pl