Rekrutacja do Liceum Dziennego w SKK

REKRUTACJA DO LICEUM DZIENNEGO

Codziennie: 8:00-19:00, Sobota: 9:00-17:00

SKK ul.Jagiellońska 4 (II piętro)

lub telefonicznie: 695 – pokaż numer telefonu –

zapytania można również kierować na adres e-mail:info skk.pl (odpowiemy natychmiast)

Tylko w SKK nowoczesny- bezstresowy system nauczania

Tytuł:

nadaje wykształcenie średnie

Czas trwania Szkoły:

3 lata / 6 semestrów

System zajęć do wyboru:

1. dzienne – od poniedziałku do piatku

Przedmioty realizowane w Liceum:

język polski
język angielski
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka

Przedmioty realizowane w Liceum w zakresie rozszerzonym:

język angielski
historia
przyroda – przedmiot uzupełniający

Świadectwa uzyskane przez słuchacza:

Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego
Świadectwo Dojrzałości

ZAPRASZAMY